Uit hoeveel eilanden bestaat Japan?

Uit hoeveel eilanden bestaat Japan?
Kort antwoord
6.852 eilanden

Eilanden zijn voor Japan van levensbelang. De kleinste eilanden zijn niet meer dan uit het water stekende rotsen die honderden kilometers uit de kust liggen. Het mogen dan slechts enkele rotsen zijn, omdat ze officieel als eilandjes aangemerkt zijn bepalen ze de buitengrens van de Japanse territoriale wateren. En omdat Japanners veel vis eten is veel territioraal water waar het land zelf de visquota kan bepalen erg belangrijk voor het land.

97%
landoppervlak van de 4 hoofdeilanden
3%
landoppervlak van 6.848 overige eilanden
6.852
totaal aantal eilanden van Japan

Disputen

Een aantal van die rotsen in zee liggen een stuk dichter bij andere landen dan bij de hoofdeilanden van Japan. Dat zorgt zo nu en dan voor bonje met de buren.

Neem bijvoorbeeld de Senkaku Eilanden. Dit groepje rotsen op zo’n 170 kilometer uit de kust van Taiwan is al sinds 1895 Japans grondgebied. In 1970 probeerde China aanspraak te maken op de eilandengroep en ook Taiwan dacht de territiorale wateren ermee uit te kunnen breiden. Hier gaat het voornamelijk over de controle over visgronden en scheepvaartroutes.

Aan de noordkant van Japan, in de zee tussen Hokkaido en het Russische schiereiland Kamchatka ligt ook een archipel die tot onenigheid leidt. Het gaat hier echter niet om rotsen die slechts bewoond worden door een handje vol zeemeeuwen.

Op de Kuril Eilanden wonen mensen. Mensen met een Ainu achtergrond, de oorspronkelijke bewoners van Hokkaido. Vanuit dat oogpunt claimt Japan dan ook dat ze bij Hokkaido horen. En dat was ook zo tot 1951.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd in het Vredesakkoord van San Fransisco vastgelegd dat de Kuril Eilanden onderdeel zouden worden van Rusland. Tot op de dag van vandaag is Japan het daar niet mee eens en tot op de dag van vandaag wonen er op deze eilandengroep mensen met familie in Hokkaido.

De eilanden van Tokyo

Ver buiten de kust van Honshu liggen twee groepen eilanden, de Izu Eilanden en de Ogasawara Eilanden. Deze twee archipels strekken zich bijna 2.000 kilometer uit in zuidelijke richting, in een min of meer rechte lijn min of meer ten zuiden van Tokyo.

Deze archipel is administratief gezien onderdeel van de hoofdstad van Japan.

Japan Islands of Tokyo Map